กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมบลูสโคป

จัดอบรมช่างหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการติดตั้ง ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 59 ที่ผ่านมา ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้จะได้รับใบวุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน