โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการขนส่งด้านโลจิสติกส์และก่อสร้าง

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการขนส่งด้านโลจิสติกส์และก่อสร้าง จัดให้มีการจัดการฝึกอบรมผู้รับเหมา และช่างติดตั้ง ในหลักสูตรการติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา และหลังคาเหล็กเมทัลชีท ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายบลูสโคป ออโธไรซ์ ดีลเลอร์ ร้านสุกัญญา ซัพพลาย สาขาจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 โดยมีวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมบลูสโคป (BlueScope Training Center) เป็นผู้ให้ความรู้และฝึกอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากคุณชัญญาพัชญ์ สุทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย